Readers


Students Adults

Sender: Siebe C. Grieve
Date: 08/03/00
From: Sydney, Australia

Zeer geachte Mevrouw,

Na de bespreking van Uw boek over het Kinderhuis in Bergen Belsen in de Australian van 14 Januari was ik zeer geinteresseerd het hele verhaal te lezen.

Gelukkig was ik in staat een exemplaar te kopen bij een Dymocks store waar het het laatste bleek te zijn.

Ik heb Uw geschiedenis in een ruk ademloos gelezen. Wat een heerlijk wonder dat Uw familie als gezin er levend uit gekomen! Die juffrouw met haar kaart-lezen (wat haar geloof verbood) had het dus good gezien! Ongelofelijk zou je zeggen.

Fantastisch how U zich also jong meisje wist te gedragen in die onvoorstelbare angstaanjagende omstandigheden. En hoe U zich door alle moeilijkheden in Australie heeft geslagen. Geen wonder dat U die hoge onderscheiding ontving.

Mocht U een volgende keer in Sydney zijn dan zou ik het een grote eer vinden U te ontvangen in ons bescheiden huis in Asquith, even buiten Hornsby waar mijn vrouw en ik U met plezier een bed aanbieden.

U bent net 5 of 6 weken ouder dan ik (4.4.1930) end dus kan ik me alle oorlogs-ervaringen heel goed herinneren. In feite zijn emoties sterker dan de 44 jaren in Australie en ik heb natuurlijk neits van Uw ellende meegemaakt.

Ik wil U verder niet van UW drukke praktijk houden en teken met.

Grote hoogachting,

Siebe C. Grieve